Martin Lawrence nie chce wracać do „Martin” lub „Bad Boys”

Nie wstrzymuj oddechu na koncert zjazdowy „Martin”.