Ari Melber z MSNBC jest zagrożony utratą prawnika

Nowy Jork wymaga, aby adwokaci dopuszczeni do wykonywania zawodu w państwie płacili 375 USD za odnowienie rejestracji co dwa lata.