Kontrowersje otaczają noworoczne odliczanie Bret Michaels z Times Square

Michaels był w połowie piosenki podczas oficjalnego odliczania, ale potem zachował swój własny.